top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Výstavba vodovodního potrubí DN 1200 DN1000

Výstavba vodovodního potrubí 2023/2024 Římov- Plav.
Manipulace, transport, uložení potrubí, svařování na RTG a UT, vnitřní izolace (PUR nástřiky), vnější izolace potrubí, jiskrové zkoušky, vystrojení a izolace šachet na trase, tlakové zkoušky a uvedení potrubí do provozu.

bottom of page